Aktiviteter på Dalland

Hjå oss kan du oppleve ulike aktiviteter, enten på eigen hand eller med guide. Sjå kva me kan tilby under.

 
 
2016-09-17 17.56.41.jpg

Gardsvandring

Likar du lukten av frisk, rein natur? Høyre fuglekvitter og hente energi i naturomgjevnader? Oppleva og sjå dyr i sitt rette element? Hjå oss kan du ta ei gardsvandring på stiar og traktorvegar på garden. Koma i nærkontakt med dyr og natur. Du følgjer enkelt eit kart over garden som visar kvar stiar og vegane på garden går. Enklare blir det ikkje!  

 
2016-10-01 18.40.54-1.jpeg

Omvising på garden

Ynskjer du å høyra historien til garden? Få ein omvising på garden av ein av dei som driv den dagleg! Still dei spyrjemåla som du ynskjer, få historien bak val av dyrerasar, val av driftsmetode, erfaringar med meir. Ein kan ha ulike tema og tidsrom på omvisinga. 

 
18954715_473894536279278_448553603690777558_o.jpg

Lag eller bedriftsutvikling

Me tilbyr spanande aktivitetar og konkurransar for bedriftar og lag på garden. Me skreddesyr opplegg til din bedrift/ditt lag! Mjelkespannkasting, vedstabling, gjett låta i pianofjøsen, slegge, blomekransfletting, gardsquiz er berre nokre av aktivitetane me tilbyr.